یکی از مراسم آئینی ما ایرانی ها، مراسم خداحافظیه! یعنی مهمونی که تموم میشه از وسط پذیرایی شروع می کنیم، در هال و راهرو ادامه پیدا میکنه تا می رسیم دم در، بعد اونجا آنچه در مهمانی گذشت... رو مرور می کنیم و میریم برای مرحله لابی و حیاط ! اونجا یه سری جک می گیم یه سری اس ام اس می فرستیم کر کر می خندیم.
بعد باید آماده شیم برا خداحافظی کوچه میریم سمت کوچه! بعد اونجا که رسیدیم حالا مرحله بعدی مرحله کلاچ ترمزه! یعنی راننده هی میخواد بره هی نمیشه!
بعد این مرحله 30 تا 45 دقیقه طول میکشه و این مراسم آئینی ته ش با چن تا بووووق گنده و فوت سه پیرمرد در محل به پایان میرسه !
خیلی خوش گذشت.....


مهران مدیری