توی این سریالای شبکه GEM همه به هم خیانت کنن ، هیچیشون نمیشه! ولی اگه بچه‌شون مسابقه داشته باشه پدر خانواده نره مسابقه‌شو ببینه؛ بنیان خانوادشون به باد میره !


اس ام اس و جوک