: یه بار من رفتم دست کشیدم رو آفتابه ، ازش یه غول اومد بیرون بهم گفت آرزو کن گفتم یه خونه میخوام , گفت خب من اگه خونه داشتم تو آفتابه میخوابیدم !!؟؟خیلی منطقی بود لامصب


جوکی