مورد داشتیم دختره تا قبل عقد اسمش پارمیدا بوده هااا
بعد وقتی دارن قند میسابن روسرشون و خطبه عقد خونده میشه
یهو میبینی عاقد میگه!!
خدیجه قره قوزلوی جادوغ آبادی(اشگلون تپه)
آیا بنده وکیلم؟


جوکی