و بر ما  ندا آمد:
ای کسانیکه در;ولنتاین اصلا کسی از شما نمیپرسد:خرت به چند؟!
همانا برای شما رودهایی از شکلات ودرختانی پرازکادو دربهشت تدارک دیده ایم!
پس همچنان صبورباشید و تقوا پیشه کنید، باشد که رستگارشوید


جوکی