یه قانون هست که میگه :
وقتی مجردی همه متاهل اند و خوشحال
اما وقتی متاهل میشی همه مجردن و خوشحال
خاک برسرت نیوتن! 
چه غلطی می کردی پس؟!!
ببین چه قانونای مهمی رو ول کردی رفتی چه چرت و پرتایی رو کشف کردی!!!!


۴جوک