اونایی که میگن وقتی تو کلاس درسی رو نفهمدین و از دستوشون سوال می کنن که فهمیدین یا نه اونا هم میگن آره چیزی نداشت.
وقتی من همین سوالو از دوستام میکنم
میگن:
مگه با ما بود اینارو


4جوک