هر چی اختراع میشه برای راحتی زناست 
لباسشویی!
همزن! 
آبمیوه گیر! 
جاروبرقی! 
و خیلی چیزای دیگه...! 
ولی برای راحتی مردا فقط یه شلوار کردی درست شده که آدم روشون نمیشه باهاش تا دم در هم برن

جوکی