بالاخره یه نوروز جدید تو راهه و هرکی تو فکر هفت سین خودشه...
بعضیا هفت سینشون سنجد ، سماق ، سرکه ، سیب ، سبزه ، سوسن ه... بعضى هفت سینشون "سکه "و "سانتافه "و "سفر خارج "و "سونا "و "سگ جیبی" و "ساختمون آنچنانی" و "سرمایه ها"شونه...
بعضی هفت سینشون "ساختمون نصفه کاره" و "سقفایی که چکه می کنه" و "سکه های پول خورد واسه خرید نون" و "سیاهی دود هیزم" و "سرمای تنشون" و "سیلی سرخ صورتشون"ه...
بعضى "سرمست" دنیان و بعضی "سرسام "می گیرن از اینهمه "سردرگمی" هاش...
بعضی ها رو میشناسم که هفت "سین" زندگیشون رو با "صاد " می چینن: صفا ، صداقت ،صمیمیت و صبر ، صباحت ، صلابت و صواب و.....
ان شاءالله هفت سینتان هفت صین باشد

سال نو مبارک