والا تا اونجایی که یادم میاد آخرین
باری که بابام گفت پسر عزیزم
میخواست گولم بزنه ببرم واسه ختنه!
:|
حالا امروز دوباره بهم گفت پسر عزیزم...

خدا خودش رحم کنه :))