شما یادتون نمیاد.
یکی از بزرگترین دغدغه های ما خفه کردن صدای مودم دایل آپ بود !

تاحالا ۳ گیگ با دایال عاپ دان کردین