دو چیز هست که تو زندگی کمر آدمی رو خم می کنه :
اول این که وقتی که داری درس می خونی به یه صفحه ای می رسی که عکس نداره و مجبور میشی که کل صفحه رو بخونی . . .
دوم این که وقتی که می رسی سر سفره شام می بینی که سیب زمینی سرخ کرده ها تموم شده