مورد داشتیم :طرف سوار اسب شده، عکسشو گذاشته فیس بوک، میگه اون بالاییه منم