یه روزی یه پدری به پسرش میگه: پسرم تو نمیخوای زن بگیری؟ پسره گفت نه بابا جون زن میخوام چیکار؟ پدر میگه اگه دختر بیل گیتس باشه چی؟ پسره خوشحال میشه و قبول میکنه پدر، پیش بیل گیتس میره و میگه ببینم تو نمیخوای دخترت و شوهر بدی؟ بیل گیتس میگه معلومه که نه! پدر میگه اگه معاون رییس جمهور باشه چی؟ بیل گیتس خوشحال میشه و قبول میکنه پدر، پیش رییس جمهور میره و میپرسه ببینم شما معاون نمیخوای؟ رییس جمهور درخواست پدر رو رد میکنه و پدر میپرسه اگه داماد بیل گیتس باشه چطور؟!!!!!!!!!