تو کل زندگیم تنها عبادتی که اول وقت انجام میدم
افطار اول وقتهㄟ(ツ)ㄏ
یعنی اون دنیا میرم بهشت؟؟؟󾌴