یکی از مزخرف ترین بازی های دنیا اینه که

توی مهمونی با بچه های کوچیک دالی بازی کنی -_-

شروع کردنش با خودته ،

تموم شدنش به زمان مرگت بستگی داره :|