پسره پست گذاشته بود که بین آیفون ۶ و نوت ۴ کدوم رو بگیرم ؟
دختره کامنت گذاشته بود ، هیچکدوم خوب نیستن ، به دردت نمیخورن .
بیا من رو بگییییر ، آشپزی هم بلدم ، نون هم میگیرم
آشغالا رو هم دم در میزارم ، کنترل تلوزیون هم دست خودت باشه
دیگه چی میخوای ؟

دغت کردی هرکی عایفون داره تو جیبش جا نمیشه
بنظرم باید با مسسولین glx مزاکره داشته باشن