بابام دیشب اومده
میگه چرا بیداری؟؟؟
میگم خوابم نمیبره بابا جون
میگه بخواب خوابت میبره عزیزم:|
فهمیدید؟؟؟؟؟
خیلی هم ساده بود :|
اصن نمیدونم چرا به فکر خودم نرسید :||
شماهم از این به بعد
هر وقت دیدید خواببتون نمیبره
بخوابید خوابتون میبر