یه مرده میخوره به نرده میبینه پیرمرده

بله همینطور که میبینید روایات متعددی در این رابطه هست که خود ای سواله که مرده کجایی بوده! یا مثلا چن صالش بوده که پیرمرد شده

خیلی ها گفتن که اصلا طرف نبوده -بسیاری از مشکلات بشریت مصل گرم شدن زمین به همین بر میگرده که شدت برخورد مرده به میله چقد بوده که باعث زلزله در جزایر گواتمالا شده. گفته شده در اثر برخورد میله با ملاج طرف هنوز میله پس اذ سالیان دراز در هال نوسانات شدید هست که خود این مهم را دو چندان کرده که طول میله رابطه عکس با قد مرد دارد اگر وتنها اگر قد مرد مضربی از نصف طول موج ارعاشات میله باشد.

اینها تنها گوشه ای از نتایج بدست آمده در لابراتور جاست فور فان هست که به سمق و نزر شما رسید