خنده بیخودی

۱۰۰ درصد

جاتون خالی یه شب رفتم یه کبابی، تابلو بزرگ زده بود که:

“۱۰۰٪ گوسفندی”

بعد از خوردن کباب فهمیدم منظورش به من بوده،

که ۱۰۰٪ گوسفند بودم که اونجا رفتم !!  


جک و پیک

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

کفتر

دقت کردین وقتی کفتر ها روی ماشین سفید دسته گل به آب میدن رنگش سیاهه، ولی روی ماشین

سیاه رنگش سفیده؟!! من فک کنم رنگش دست خودشونه  


جکی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

اتحاد

یارو آخر عمری بچه هاشو جمع کرد براشون وصیت کنه،
گفت فرزندانم با هم متحد باشین چون یک دست صدا نداره ؛
بعد بچه هاش همه بشکن زدن یارو ضایع شد آخر عمری 


جک و پیک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

blonde

There was a blonde, a redhead, and a brunette. They were all trapped on an island and the nearest shore was 50 miles away. The redhead swam trying to make it to the other shore she swam 15 miles, drowned, and died. The brunette swam 24 miles, drowned, and died. The blonde swam 25 miles, got tired, and swam back  


laughfactory  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

کوکا

سلام کاکو .کو کا کولام داری؟

-ها سلام کا کو بله کوکا هم هست همون جو وردار

-کو؟ای که کاکائو یه کاکو

-نه کاکو پشت کاکائوا کوکان  


جکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

شلوار کردی

ﺷﺮﻛﺖ ﺟﯽ ﺍﻝ ﺍﯾﮑﺲ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻛﻪ ﮔﻮشی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺯ ﺟﯿﺐ ﺩﺭﻣﻴﺎﺩ ؛

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻪ ﺷﻠﻮﺍﺭ ﮐُــﺮﺩﯼ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺗﺒﻠﺖ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮﺵ!

ﺍﺧﯿﺮﺍ ﻟﭗ ﺗﺎﭘﻢ ﺗﻮﺵ ﺗﺴﺖ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﺜﻞ ﺁﺏ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ  


جک و پیک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

شرایط

شرایط جدید ازدواج :

پراید داشته باشه 

تو افق ویلا داشته باشه 

به موقع محو شه و سرِ وقت ظاهر شه 

گوشیش راحت از جیب در بیاد  


جک و پیک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

مترو

ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﺘﺮﻭ :

ﮊﺍﭘﻦ 10 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ : ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ


ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ 

ﺗﺎﺧﯿﺮ :ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ


ﺍﻭﮐﺮﺍﯾﻦ :3 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ : ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺘﺮﻭ


ﺍﯾﺮﺍﻥ : 55ﺩﻗﯿﻘﻪ 

ﺗﺎﺧﯿﺮ :ﺍﯾﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻝ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻣﺪ ..

ﺻﻠﻮﺍﺕ .. ﺍﻟﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺍﻟﻪ ﻣﺤﻤد   


جوکی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

آینده

بچه که بودم همه میگفتن تو آینده روشنی داری

خودمم باور داشتم که آیندم روشنه

ولی نمی دونم کدوم بوقی فیوز برق ما رو قطع کرد

لا مصب الان آیندم تاریک شده زندگیمو تباه کرده!


نمکستان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

کانادا

قابل توجه کسانی که میخواهند به کانادا مهاجرت کنند
20 فوریه با دسته غازهای وحشی تالاب انزلی راه میفتیم
هماهنگ کنید کسی جا نمونه

4jok

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان