خنده بیخودی

یه جوک

یه مرده میخوره به نرده بر میگرده

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

یونسکو؟

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

مکانیکی

- عروس خانم چیکارن؟ 
- خیاطن ! 
- به به، حالا چیا میدوزن؟ 
- دهن فک و فامیل شوهر !
 
- گفتین آقا دوماد چیکارن؟ 
- مکانیکن !
- به به ، حالا چیکار می کنن؟ 
- دهن فک و فامیل عروس و سرویس می کنن !
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

داگ

دوتا سگ میخواستن باهم ازدواج کنن اقاسگه میگه :
با من ازدواج میکنی ؟؟؟
سگ عروس میگه : 
با اجازه پدرسگم ، مادرسگم ، دوبرادرتوله سگم بعععععععععله
۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
جاست فور فان

اولاق

دختره سوار الاغ شده و عکس انداخته

بعد زیرش نوشته اون بالایی منم...!!
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

تاکسی

یه بار سوار تاکسی خط فرودگاه شدم گفتم please take me to the airport
یارو گفت دفعه بعد خاستی خودتو خارجی جا بزنی قبلش به فارسی نگو خسته نباشی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

جدال

به شکمم گفتم راحتیا، من کار میکنم تو میخوری.
شکمم عصبانی شد گفت، میخای من کار کنم تو بخوری.
از من به شما نصیحت، با شکمتون بحث نکنین، اعصاب ندارن.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

پایان نامه

ـﻦ ﺍﮔـﻪ ﺭﺷـﺘـﻪ ﺍﻡ بـاغـداری ﺑـﻮﺩ ﭘـﺎﯾـﺎﻥ ﻧـﺎﻣـﻪ ﺍﻡ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺗـﺎﺛـﯿـﺮ ﻣـﺤـﺘـﻮﯾـﺎﺕ ﺩﻣـﺎﻍ ﺑـﺮﺭﺷـﺪ ﮔـﻠـﻬﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ،الـکـی نـیـس کـه ﮔـﻠـﺪﻭﻥ ﺍﺗـﺎﻕ ﻣـﻦ ﺭﺷـﺪﺵ ﺍﺯ ﺑـﻘـﯿـﻪ ﮔـﻠـﻬـﺎی بـاغـچـه مـون ﺑـﯿـﺸـﺘـﺮﻩ

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

انتظار

بعضی‌ وقت ها اینقدر حواست به خودته 
و در آرزوهای خودت غرق میشی‌ که یادت میره! 
که یک نفر منتظر توست، 
تا از توالت بیایی بیرون…!!! 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان

این داستان: پسرک دکتر

در اسکاتلند، پسری به نام جانی متولد شد که مادرش را خیلی دوست داشت... اما او وقتی تنها هشت سالش بود مادرش را از دست داد... او بزرگ شد و پزشک ماهری شد. روزی داشت به مطب خود می رفت با خود گفت: ای مادر اگر تو اینجا بودی،
چشم هایش را بست که به یاد مادرش بیفتد که ناگهان پراید از روش رد شد.

پند اخلاقی: تو اسکاتلند چشماتونو نبندین
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
جاست فور فان